SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1 (1999)

Ondansetron for Primary Fain Relief in Ureteral Colic

Ülkü Ergene, John Fowler,, Özgür Karcıoğlu, Ziya Kırkalı

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Mart; 6(1)


Ondansetron for Primary Fain Relief in Ureteral Colic


Ülkü Ergene, John Fowler, Özgür Karcıoğlu, Ziya Kırkalı


Özet

Bu çalışmanın amacı 5-HT3 antagonisti olan ondansetronun akut üreter koliğinin tedavisinde ağn kesici olarak değerlendirilmesidir.

Bu çalışmaya mikroskobik veya makroskobik hematürisi olan, klinik olarak üreter koliği ve şiddetli veya orta derecede ağrısı olan 19 hasta alınmıştır. Bilinen böbrek veya karaciğer hastalığı, ondansetron allerjisi olanlarla, gebe veya laktasyonu olan hastalar bu çalışmaya alınmadı. Ağrıyı verbal veya vizüel analog skala (VAS) ile değerlendirdikten sonra IV 8 mg ondansetron uyguladık ve ağrı skoru her 15 dakikada bir kaydedildi. Şayet 60 dakika içinde anlamlı bir ağrı azalması başarılamadı ise ağnyı kesmek için ikinci ilaç olarak IV meperidin kullanıldı.

Ondansetron başlıca ağn kesici olarak 10 hastada etkili idi, buna karşılık 9 hastada ek ilaç gerekli oldu. Ondansetronun başarılı olduğu 10 hastada başlangıçtaki VAS 9.0±1.6 ve ondansetron uygulandıktan 60 dakika sonraki l. 0+1.8 idi.

Bu hazırlık çalışmasında akut üreter koliği olan hastalarda ondansetronun ağn kesici özelliği kabul edilebilir bulundu. Ondansetronun bu hasta grubundaki antispazmodik ve analjezik etkisini değerlendirmek i cin çok sayıda hastada plaseb o kontrollü çalışmalar yapılmalıdır.


Anahtar Kelimeler; Ureteral kolik, ağrı kesici, ondansetron.


Abstract


Ondansetron for Primary Pain Relief in Ureteral Colic

The aim ofthis study is to evaluate the effectiveness ofthe 5-HT$ antagonist, ondansetron, as apain reliever in the treatment ofacute ureteral colic.

Nineteen patients with severe ör moderate pain who \vere clinically diagnosed as having ureteral colic associated with microscopic ör gross hematuria vvere included in the study. Exclusion criteria \vere known kidney ör liver disease causing dysfunction, known hypersensitivity to ondansetron, pregnancy and lactation. After pain assessment \vith a verbal scale and a visual analog scale (VAS), \ve administered 8 mg ondansetron intravenously and pain scores \vere recorded every 15 minutes. If significant pain relief was not achieved \vithin 60 minutes, IV meperidine \vas given as rescue pain medication.

Ondansetron was effective as a primary pain reliever in ten patients, \vhereas nine patients required additional medication. in the ten patients in vvhich ondansetron \vas successful, the mean VAS on admission was 9.0±1.6 and it was J. 0+1.8 after 60 minutes of ondansetron administration.

in this preliminary study, ondansetron was found to have acceptable pain relieving properties in patients with acute ureteral colic. Placebo-controlled studies with larger numbers of patients should be performed to assess ondansetron 's antispasmodic and analgesic efficacy in this patient group,


Key Words: ureteral colic, analgesia, ondansetron.

Tam Metin: PDF