SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1 (1999)

Cumhuriyet Dönemi'nde Sağlık Hizmetleri

Mustafa Öztürk

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Mart; 6(1)


Cumhuriyet Dönemi'nde Sağlık Hizmetleri


Mustafa Öztürk


Özet

Bu çalışmada Türkiye 'de Cumhuriyet dönemindeki sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Genel olarak bakıldığında halk sağlığı bakımından çok önemli çalışmaların, Cumhuriyet 'in ilk yıllarına rastlayan Refik Saydam Dönemi 'nde yapıldığı gözlendi.Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet (dönemi), Türkiye, sağlık hizmet(ler)iAbstract


Health Services During Republic Period

in this study, it v/as aimed to evaluate the health services through the republic period ofTurkey, in general, it \vas observed that the most important studies on public health were performed during Refik Saydam 's period coinciding vtith the firts years of the republic.


Key Words: (The period of) republic, Turkey, health service (s),

Tam Metin: PDF