SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1 (1999)

Normal Spontan Yolla veya Sezaryenle Doğan Yenidoğanlarda Kranyofasiyal Morfometrik Boyutların Karşılaştırılması

M.Ali Malas, Hasan Çetin, Hakan Kaya, Ahmet Salbacak, Alper Aler, Osman Sulak

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Mart; 6(1)


Normal Spontan Yolla veya Sezaryenle Doğan Yenidoğanlarda Kranyofasiyal Morfometrik Boyutların Karşılaştırılması


M. Ali Malas, Hasan Çetin, Hakan Kaya, Ahmet Salbacak, Alper Aler, Osman Sulak


Özet

Amaç: Bu çalışmada sezaryen ile doğan yenidoğanlar ile normal spontan yolla doğan yenidoğanlardaki kranyofasiyal morfometrik değerleri arasında farklılıkların olup olmadığı araştırıldı. Gereç ve yöntem: Kranyofasiyal anomalisi olmayan, muayenesi normal değerlendirilen, doğum travması geçirmemiş toplam 166 (92 erkek, 74 kız) yenidoğan çalışmaya dahil edildi. Tüm bebeklerde kranyofasiyal bölgeden toplanı 10 antropometrik değer araştırıldı. Bulgular: Normal spontan yolla doğan yeni doğanlarda cinsler arasında tragus-çene ve yüz yüksekliği anlamlı olarak farklıydı (p

Tam Metin: PDF