SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1 (1999)

Fanconi Anemide Parmak İzi ve Avuç İçi Örnekleri

M.Hakan Polat

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Mart; 6(1)


Fanconi Anemide Parmak İzi ve Avuç İçi Örnekleri

M. Hakan Polat


Özet

11 7 erkek, 18 Fankoni anemi (FA) olan hastanın parmak ve avuç içlerindeki dermatoglifik örnekler incelendi. Parmak ve avuç içi örneklerinin analizi bir büyüteç ve bir stereoskopik mikroskop yardımı ile yapıldı.

FA olan hastaların el parmak uçlarında ulnar ilmekler ve total parmak çizgi sayısı fazla, düğüm tipleri ve erkeklerin sol ellerinde atd açısı azdır. Hastaların el ayalarında II ilmeği ve t triradiusu fazla, IV ilmekleri ve t' triradiuslan azdır. Ayrıca, A temel çizgisinin 5' noktasında sonlanma sıklığı kontrollerden daha fazladır. Hastaların a-b çizgi sayılarında önemli bir f ark y oktur.

Sonuç olarak, FA olan hastaların parmak ve avuç içlerindeki dermatoglifik örneklerde önemli farklar vardır. Bu bulgular FA 'nın diğer klinik özellikleri ile birleştirildiği zaman hastalığın tanısında yardımcı olabilir.


Anahtar Kelimeler: Fankoni anemi, dermatoglifıkler, kalıtım.


Abstract

With the aim to examine the dermatoglyphic patterns offinger andpalm, 18 Fanconi anemia (FA), 11 being male \vere studied. Analysis of fingerprint patterns was realized with a magnifier and a stereoscopic microscope.

On thefingertips of FA, ulnar loops and total fınger ridge count (TFRC) are more, whorl types, atd angles on left hand ofmales are less, and H. loops and t triradii are more, IV. loops and t'triradii less than those of the control cases. Furthermore, the freguency of the ending of the main line A of FA patients in J ' was more than controls. There is no significant difference in a-b ridge counts the subjects vvith FA and that of the controls.

in conclusion, the dermatoglyphic patterns offinger and palm was signiflcantly different in patients vvith FA. When combined vvith other clinical features in FA can serve to strengthen a diagnostic impression.


Key Words: Fanconi anemia, dermatoglyphics, heredity.

Tam Metin: PDF