SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2 (1999)

A. Thyroidea Superior ile N. Laryngeus Superior'un Anatomik İlişkisi ve Klinik Önemi

Ali İhsan Kalkan, Ahmet Salbacak

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Haziran; 6(2)


A. Thyroidea Superior ile N. Laryngeus Superior'un Anatomik İlişkisi ve Klinik Önemi


Ali İhsan Kalkan, Ahmet Salbacak


Özet

Çalışmada a. thyroidea superior ile n. laryngeus süperwr'un ilişkisi incelendi. Bu yapıların topografik anatomisine yardımcı olabilecek ölçümler gerçekleştirildi. A. thyroidea superior ve dallan ile n. laryngeus superior ve dalları diseke edilerek, glandula thyroidea, a. carotis communis bifurkasyonu arasındaki uzaklıkları kumpas ile ölçüldü. A. thyroidea superior'un % 22.5 a. carotis communis bifurkasyonu, % 77.5 a. carotis externa'dan ayrıldığı gözlendi, A thyroidea superior'un ramus anterior veposterior dallarına % 5 glandula thyroidea üst kutbunun altında, % 12.5 glandula thyroidea üst kutbu hizasında, % 82.5 glandula thyroidea üst kutbu üzerinde ayrıldığı tespit edildi. A. thyroidea superior'un orijin aldığı yerden anterior ve posterior dallarına ayrıldığı yere kadar olan uzunluğu belirlendi. N. laryngeus superior'un ramus externus ve ramus internus dallarına ayrıldığı seviye belirlendi. N. laryngeus superior'un ramus internus'unun a. laryngea supenor'un arkasında ve iç tarafında yer aldığı gözlendi. A. thyroidea superior'un n. laryngeus superior ramus externus'u ile olan yakın ilişkisi bu bölgeyi ilgilendiren cerrahi müdahaleleler sırasında önem taşımaktadır. Çalışmamızın, tiroid ameliyatlarında operasyon riskinin azaltılmasında ve/veya önlenmesinde yararlı olacağı kanısındayız.Anahtar Kelimeler: A. thyroidea superior, n. laryngeus superior, morfometriAbstract


Anatomical Relationship and Clinical Importance of Superior Thyroid Artery

and Superior Laryngeal Nerve

in this study, it was aimed to investigate the relationship betvveen superior thyroid artery and superior laryngeal nerve. The measurements related with their structure and localisation \vere performed. Superior thyroid artery and superior laryngeal nerve and their branches \vere finally dissected and distances ofthem to the thyroid gland and the bifurcation ofcommon carotid artery \vere measured by calliper. Superior thyroid artery originated from the bifurcation ofcommon carotid artery 22.5 % and from the external carotid artery 77.5 %. The superior thyroid artery divided into two branches as anterior and posterior ramus at 5 % below, 82.5 % above and 12.5 % on the upper pole of the thyroid gland were observed. The localisation and length of the structures related with thyroid gland and bifurcation common carotid artery such as superior thyroid artery, superior laryngeal nerve and their branches were determined. The anatomical relationship between superior thyroid artery and the external branch of superior laryngeal nerve is important, especially, during the surgical approach of the region. The present study may be useful to reduce and /ör prevent the possible complication risks during the thyroid gland operations.


Key Words: Superior thyroid artery, superior laryngeal nerve, morphometry

Tam Metin: PDF