SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2 (1999)

Erişkin ve Çocuklarda Egzersizin Üriner Kreatinin Atılımına Etkisi

Osman Genç, Günfer Turgut, M.Fehmi Özgüner, Bünyamin Kaptanoğlu, Gülen Vural

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Haziran; 6(2)Erişkin ve Çocuklarda Egzersizin Üriner Kreatinin Atılımına Etkisi


Osman Genç, Günfer Turgut, M.Fehmi Özgüner, Bünyamin Kaptanoğlu, Gülen Vural


Özet

Bu çalışma erişkin ve çocuklarda fiziksel aktivite ile üriner kreatinin atılımı arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla planlandı.

Egzersiz öncesi ve sonrası üriner kreatinin atılımı 21'i erişkin (yaş 20.85±0.52) 18'i çocuk (yaş 8.33+0.14) olmak üzere 39 erkek denekte ölçüldü. Egzersiz öncesi deneklerin idrarları alındı ve 2 saat süreyle fiziksel egzersiz yaptırıldı. Egzersiz bitiminden l saat sonra tekrar idrarları alındı ve kreatinin düzeyleri ölçüldü. Egzersiz öncesi ve sonrası sonuçlar paired-t testi ile istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Erişkinlerde bulgularımız (M+SE): vücut kitle indeksi 21.27+0.32, egzersiz öncesi idrar pH: 5.19+0.05, sonrası pH: 5.07+0.05, egzersiz öncesi idrar dansitesi: 1023.33+0.79 mosm/L, egzersiz sonrası dansitesi: 1024.76±0.54 mosm/L, egzersiz öncesi idrar kreatinin düzeyi: 406.81+33.62 mg/dl, sonrası kreatinin düzeyi: 498.23+32.76 mg/dl (p

Tam Metin: PDF