SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (1995)

Torakal Spinal Kord Atrofîsi Olgularında Semptomların Ortaya Çıkışı

Mustafa Balevi, Erdal Kalkan, Galip Akhan, N. Nefî Kara

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Mart; 2(1)


Torakal Spinal Kord Atrofîsi Olgularında Semptomların Ortaya Çıkışı


Mustafa Balevi Erdal Kalkan Galip Akhan N. Nefî Kara


Özet

Bu çatışmada kliniğimizde 1992-1995 yıllan arasında yatarak tedavi gören 8 torakal kora atrofisi olgusu incelendi. Hastalarda torakal kord atrofısinin derecesi ile semptomların başlama süresi arasında bir ilişkinin olmadığı görüldü. Kord atrofisinin semptomların önüne geçtiği tespit edildi.Anahtar Kelimeler: Spinal kord atrofisi, myelo-BT.AbstractThe Appearance of Symptoms in Thoracal Cord Atrophy Cases

In this study, 8 thoracal cord atrophy cases that had been admitted in our clinic between the years 1992 and 1995 have been investigated. It was seen that there was no correlation between the degree of cord atrophy and duration of symptoms. Cord atrophy was proved to precede clinical manifestations.Key Words: Spinal cord atrophy, myelo-CT.

Tam Metin: PDF