SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2 (1999)

Rijit ve Fleksibl Sigmoidoskopi Hazırlığında İki Farklı Lavmanın Karşılaştırılması

Mehmet İşler, Rüya Özelsancak, Murat Koçer, Mehmet Bahçeci, Mustafa Aygündüz

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Haziran; 6(2)Rijit ve Fleksibl Sigmoidoskopi Hazırlığında İki Farklı Lavmanın Karşılaştırılması


Mehmet İşler, Rüya Özelsancak, Murat Koçer,
Mehmet Bahçeci, Mustafa Aygündüz


Özet

Sigmoidoskopi hazırlığında, birçok klinikte sadece lavman kullanılmaktadır. Bu çalışmada, tanısal amaçla rijit ve fleksibl sigmoidoskopi yapılan hastalarda işlemden yarım saat önce rektal yoldan kullanılan iki ticari lavman, Fleet™ ve Libalaks™'ın barsak hazırlığmdaki etkinlikleri araştırılmıştır. Çalışmaya, 466 olgu alınmış, bunlardan 341'ine (% 73.2) rijit sigmoidoskopi yapılırken, 125'ine (% 26.8) fleksibl sigmoidoskopi uygulanmıştır. Barsak temizliği, hastaların 177'sinde (% 38.0) Fleet, 289 'unda (% 62.0) Libalaks lavman ile yapılmıştır. Fleet ve Libalaks kullanılan tüm olguların yaş ve cinsiyet dağılımları arasında fark yoktu. Rijit sigmoidoskopi Heine™ rijit rektosigmoidoskop ile, fleksibl sigmoidoskopi Fııjinon SIG-GP™ flberoptik fleksibl sigmoidoskopla gerçekleştirilmiştir. İnceleme kalitesi, üç derecede değerlendirilmiştir: Mükemmel: İnceleme sırasında, ek bir gaita temizliği ve aspirasyon yapılmadan incelemenin tamamlanması; Yeterli: İnceleme sırasında gaita temizliği yapılması, ancak işlemin tatminkar olarak gerçekleşmesi; Yetersiz: Uğraşılmasına rağmen işlemin tatminkar olmaması. Her iki lavmanla, ulaşılan giriş derinlikleri ve inceleme kaliteleri açısından fark saptanmamıştır ve rijit ve fleksibl sigmoidoskopide bir tüp Fleet veya dört tüp Libalaks lavmanla barsak hazırlığı aynı etkinlikte bulunmuştur.


Anahtar Kelimeler; Rijit sigmoidoskopi, fleksibl sigmoidoskopi, barsak hazırlığı


Abstract


A Comparison of Two Different Enema for Bowel Preparation of Rigid and

Flexible Sigmoidoscopy

Enema has been used solely, for preparation of sigmoidoscopy in many endoscopy units. in this study we have investigated the efficacy of two enemas, used halfan hour before the procedure, (Fleet'™ and Libalaks™) in bovvel preparation of patients who were performed diagnostic rigid and flexible sigmoidoscopy. Of the 446 patients involved, 341 ( 73.2 %) were performed rigid sigmoidoscopy and the rest 125 (26.8 %) were performed flexible sigmoidoscopy. in 177 of the patients (38.0 %) Fleet, and in 289 (62.0 %) Libalaks was used. There was not any signiflcant difference in sex and age dislribution of ali the patients. Rigid sigmoidoscopy was done with Heine™ rigid sigmoidoscope, and flexible sigmoidoscopy was done with Fujinon SIG-GP™ flberoptic flexible sigmoidoscope. Quality of the examination was evaluated in three grades: Excellent: To accomplish the procedure without the need of any additional faecal clean-up and aspiration; Adequate: Performingfaecal clean-up but completing the procedure satisfactorily; Inadeguate: Unsatisfactory procedure. With both ofthese enemas there were no signiflcant differences in examination quality and insertion depth, in ali patients. in conclusion, in rigid and flexible sigmoidoscopy single döşe of Fleet ör four doses of Libalaks enemafound to be similarly effectivefor bowel preparation.


Key Words: Rigid sigmoidoscopy, flexible sigmoidoscopy, bowel preparation

Tam Metin: PDF