SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2 (1999)

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Görsel Uyarılmış Potansiyeller

Savaş Yaşar, Bülent Oğuz Genç, Emine Genç, Orhan Demir, Mecit Süerdem

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Haziran; 6(2)


Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Görsel Uyarılmış Potansiyeller


Savaş Yaşar, Bülent Oğuz Genç, Emine Genç, Orhan Demir, Mecit SüerdemÖzet

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) periferik sinirlerin etkilendiği bilinmektedir.Görme yollarında benzer bir etkilenme olup olmadığını araştırmak amacıyla KOAH'h 40 hastada (yaş ört. 63.5±6.6) görsel uyarılmış potansiyeller (VEP) kayıtlandı. 'Pattern reversal' (PR), VEP Pm latansları kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde uzun bulundu. Bu sonucun endonöral hipoksi, endonöral mikroanjiyopati, demiyelinizasyon ve aksonal dejenerasyon ile ilişkili olabileceği düşünüldü.Anahtar Kelimeler: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kronik hipoksi, görsel uyarılmış potansiyellerAbstractVisual Evoked Potentials in Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Nerve conduction studies in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) have shown that peripheral neuropathy might be a feature of the disease. in order to evaluate whether a similar involvement exists in visual pathvıays, vve recorded the visual evoked potentials (VEP) in forty patients with COPD of mean age 63.5±6.6. Pattern reversal (PR) VEP PIÛO latencies were found to be signifıcantly prolonged than those of the control group suggesting that endoneurial hypoxia, endoneurial microangiopathy, demyelination and axonal degeneration might contribute to the prolongation of VEP latencies.


Key Words: Chronic obstructive pulmonary disease, chronic hypoxia, visual evoked potentials

Tam Metin: PDF