SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2 (1999)

Acil Tıp Hizmetleri Organizasyonu (ATHO)

Ülkü Ergene, Erdoğan İbrişim

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Haziran; 6(2)


Acil Tıp Hizmetleri Organizasyonu (ATHO)


Ülkü Ergene, Erdoğan ibrişim


Özet

Acil Tıp Hizmetleri Organizasyonu (ATHO), acil tıbbi bakımın topluma yaygınlaştırılması ve toplum hizmetine sunulmasıdır.

Bu sistemin gelişmesine H. Dünya savaşındaki bazı olaylar ilham kaynağı olmuştur. Daha sonra Kore ve Vietnam savaşları sırasındaki tecrübeler Acil Tıp Hizmetleri'nin ilk adımlarına vesile olmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi çok gelişmiş bir ülkede bile 1970'lerin sonlarında otoyolda yaralanan bir insanın, aynı şiddetteki bir travmaya Vietnam'da maruz kalan bir insandan daha az y aşama şansı olduğu farkedilmiştir. Bu konudaki araştırmalar savaş koşullarında bile iyi bir acil servis organizasyonunun hastanın yaşama şansını artırdığını göstermiştir.

ABD'de ilk defa 1966yılında Acil Tıp Hizmetleri (ATH) çalışmaları başlamış, zamanla geliştirilmiş ve 1973 yılında bir yasa haline getirilmiştir ve bugün ABD'de yılda yaklaşık 80 milyon kişi ATH'inden yararlanm aktadır.

Ülkemizde ise ATHO konusunda münferit çalışmalar vardır, ancak bir yasa çerçevesinde ATHO başlatılmamıştır. Oysa aynı zamanda çok ciddi bir deprem bölgesi de olan ülkemizde devletin bu konuda Sağlık Bakanlığı, belediyeler ve gönüllüler işbirliği ile en kısa zamanda kapsamlı bir yasa çıkararak bu organizyonu başlatması gerekmektedir, biz de başlatılacağına inanıyoruz.


Anahtar Kelimeler: Acil Tıp Hizmetleri


Abstract


Emergency Medical Services

Emergency Medical Services are organizations which are established to provide emergency medical çare to population.

Some experiences during the H. World W ar has rised the idea of emergency medical services. Corea and Vietnam W arş leaded tofırst efforts of establishment ofthese organizations.

in the late seventies it was recognised (hat injured patients in highway traffıc accidents in USA had less chance to survive according to a severely vfounded soldier in Vietnam. Studies showed that the chance of survival can be increased even in war conditions by a well organized emergency medical service.

in USA, the fırst emergency medical service was established in 1966, and these organizations developed in the proceeding years. 1973 was the year in which the legalization ofthese organizations took place in USA. in the current era, nearly 80 millions of patients per year are served by these emergency medical services in USA.

in our country there are some individual efforts for establishing emergency medical services but legalization ofthese organizations has not occured yet. We believe that our country of \vhich 70 % of the land is jeopardized by earthquake risk urgently needs the cooperation of central government and loca! municipalities for giving rise to the development of a law concerning the establishment of these organizationsKey Words: Emergency Medical Services

Tam Metin: PDF