SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 3 (1999)

Menisküs Lezyonları; Güncel Yaklaşım

Nurettin Heybeli, Ethem Faruk Mumcu

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Eylül; 6(3)


Menisküs Lezyonları; Güncel Yaklaşım


Nurettin Heybeli, Ethem Faruk Mumcu


Özet

Menisküslerin diz eklemi yapı ve fonksiyonları açısından önemi son yıllardaki çalışmalar ile kesinleştirilmiştir. Menisküs lezyonlanmn tedavisinde güncel yaklaşım bu eşsiz yapıların olabildiğince korunması ve hatta restorasyonu yönündedir. Bu makalede, konu hakkındaki temel bilgiler menisküs tamir ve transplantasyonu hakkındaki son literatür eklenerek gözden geçirilmiştir.


Anahtar Kelimeler: Menisküs lezyonlan, menisküs tamiri, menisküs transplantasyonu


Abstract


Meniscal Lesions; Current Concepts

The importance of the menisci on the Junctions and structure of the knee joint has been well documented. Current trend for the treatment of meniscal lesions is towards preserving and even restoration of this unique structure. In this article, basic knowledge on the subject is enriched with a review of the current literature on meniscus repair and transplantation.


Key Words: Meniscal lesions, meniscus repair, meniscal transplantation

Tam Metin: PDF