SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 3 (1999)

Tanısal Sigmoidoskopi Olgularımızın Değerlendirilmesi

Mehmet İşler, Murat Koçer, Mehmet Bahçeci, Rüya Özelsancak, Mustafa Aygündüz

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Eylül; 6(3)


Tanısal Sigmoidoskopi Olgularımızın Değerlendirilmesi


Mehmet İşler, Murat Koçer, Mehmet Bahçeci, Rüya Özelsancak, Mustafa Aygündüz


Özet

Bu çalışmada, bölgemizdeki semptomatik olgularda anorektal lezyonlann sıklığım araştırmayı ve rektosigmoid tümörlerin tanısında rijit ve fleksibl sigmoidoskopinin performansım değerlendirmeyi amaçladık. Endoskopi ünitemizde Haziran 1995-Temmuz 1998 arasında, sigmoidoskopi yapılan 1023 olgunun bulguları retrospektif olarak değerlendirilmiş, lezyon dağılımının belirlenmesinde aynı kişide tekrarlanan incelemeler hesaba katılmamıştır. Rijit sigmoidoskopi 30 cm uzunluğundaki Heine™ rijit rektosigmoidoskop ile, fleksibl sigmoidoskopi 60 cm uzunluğundaki Fujinon S7G-GP™ fiberoptik fleksibl sigmoidoskopla gerçekleştirilmiştir. Rijit sigmoidoskopun giriş uzunluğu ortalama 16.0±4.7 ve fleksibl sigmoidoskopun giriş uzunluğu 39.7±15.9 cm'dir (p

Tam Metin: PDF