SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 3 (1999)

Erişkin Bir Kadavrada Tek Taraflı Kriptorşiti Olgusu

Mehmet Ali Malas, Osman Sulak, Aliye Sarı, Alpaslan Gökçimen

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Eylül; 6(3)Erişkin Bir Kadavrada Tek Taraflı Kriptorşiti Olgusu


Mehmet Ali Malas, Osman Sulak, Aliye Sarı, Alpaslan GökçimenÖzet

Çalışmamızda erişkin bir kadavrada anormal lokalizasyonlu sağ inmemiş testis olgusunun gösterilmesi amaçlandı. Sağ tarafta sağ testis, scrotum ile anulus inguinalis superficialis arasında lokalize olmuştu. İnmemiş testis varyasyonu literatürleri gözden geçirildi. Testis'e ait makroskopik ve mikroskopik bulgular, klinik önemi ile ilgili yönleriyle değerlendirildi.


Anahtar Kelimeler: İnmemiş testis, kriptorsitizm, kadavra, varyasyon


Abstract


Unilateral Cryptorchidism Case in an Adult Cadaver

The aim of this report is to demonstrate a case of an adult cadaver in which the right undescended testis have an abnormal location. The right testis was located between scrotum and superficial inguinal ring. The literature on the variation of the undescended testis is reviewed. The macroscopic and microscopic findings of the testis were evaluated for its clinical importance.


Key Words: Undescended testis, cryptorchidism, cadaver, variation

Tam Metin: PDF