SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (1995)

Migrenli Hastalarda Ruhsal Belirti Dağılımı

Galip Akhan, Koksal Alptekin, Talat Bayburtluoğlu

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Mart; 2(1)

Migrenli Hastalarda Ruhsal Belirti Dağılımı


Galip Akhan, Koksal Alptekin, Talat Bayburtluoğlu

Özet

Migrenli hastalarda görülebilecek ruhsal durumları araştırmak için 20 Migrenli hastaya SCL-90, Hamilton Anksiyete Ölçeği, Hamilton Depresyon Ölçeği ve Maudsley Obsesyon Kompulsiyon Değerlendirme Ölçeği uygulandı. Elde edilen sonuçlar kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Migrenli hasta grubunda, normal kişilere oranla daha yüksek anksiyete, depresyon, somatizasyon ve obsesyon kompulsiyon puanlan olduğu saptandı.


Anahtar Kelimeler: Migren, ruhsal belirti.


Abstract


Psychological Characteristics of Migraneus Patients

in order to assess psychological problems in patients with migraine, Symptom Check List-90, Hamilton Anxiety Rating Scale, Hamilton Depression Rating Scale and Maudsley Obsessive Compulsive Rating Scale were administered to 20 patients with migraine. The results were compared with the results of 20 matched normal controls. We found higher anxiety, depression, somatization and obsession, compulsion scores in the patients with migraine then in normal controls.Key Words: Migraine, psychological characteristics

Tam Metin: PDF