SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 3 (1999)

Infertilite ve Endometriozis

Metin Çapar, Ali Acar, Harun Toy, Mehmet Çolakoğlu, Cemalettin Akyürek

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Eylül; 6(3)


înfertilite ve Endometriozis


Metin Çapar, Ali Acar, Hanın Toy, Mehmet Çolakoğlu, Cemalettin Akyürek


Özet

Endometriozis infertil vakalarda % 30-40, reprodüktif çağdaki kadınlarda ise % 15 oranında tespit edilmektedir.

Çalışmamızda 17-42 yaş grubunda primer infertil 96, sekonder infertil 11 vakaya rutin İnfertilite tetkiklerinden sonra laparoskopi uygulanmıştır. Laparoskopik batın gözleminde % 37.3 hastada endometriozis tespit edilmiştir. Tedavi olarak 4-6 ay süreli Danazol tedavisi verilmiş, vakaların % 55 'inde J yıl sonra gebelik meydana gelmiştir.

İnfertil vakalarda önemli bir etyolojik faktör olan ve günümüzde daha çok ilgi çeken endometriozisin tanısında laparoskopik değerlendirme öncelikle düşünülmelidir.


Anahtar Kelimeler: înfertilite, endometriozis, laparoskopi


Abstract


Infertility and Endometriosis

Endometriosis is diagnosed in 30-40 % of infertile cases and in 15 % of \vomen in reproductive peri od. in our study, ~we performed laparoscopy in 96 primary infertile and 11 secondary infertile women between 17-42 years of age after ali routine infertility evaluations. During laparoscopic abdominal visualization endometriosis was obsen>ed in 37.B % ofpatients. After procedure, danazol medication was startedfor 4-6 months in endometriotic cases and pregnancy occurred in 55 % ofpatients l year after treatment.

Laparoscopic evaluation for endometriosis \vhich is an important etiologic factor for infertile cases and has increasing popularity novvadays, should be thought fırstly.


Key Words: infertility, endometriosis, laparoscopy.

Tam Metin: PDF