SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 3 (1999)

Foramen Ovale'nin 2. ve 3. Trimestr İnsan Fetuslarmda Morfolojik ve Morfometrik Olarak İncelenmesi

Ahmet Salbacak, İ.İlknur Uysal

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Eylül; 6(3)Foramen Ovale'nin 2. ve 3. Trimestr İnsan Fetuslarmda Morfolojik ve Morfometrik Olarak İncelenmesi


Ahmet Salbacak, İ.İlknur Uysal


Özet

Bu çalışmada fötal hayat boyunca foramen ovale 'nin hem morfolojik hem de morfometrik olarak değerlendirilmesi ve sonuçların yaş ve cinsiyete göre karşılaştırılması amaçlandı. Bu amaçla Anatomi anabilim dalı kolleksiyomımuzda bulunan 66 (34 dişi, 32 erkek) adet 2. ve 3. trimestr fetusların kalpleri klasik diseksiyon metodu ile çıkarılarak, septum interatriale ve foramen ovale görünür hale getirildi. Foramen ovale 'nin morfolojik görünümü belirlendi ve fotoğraftandı. Foramen ovale 'nin vertikal ve sagittal uzunlukları (mm) kumpas yardımı ile ölçüldü. Elde edilen ölçüm verileri ile yaş ve cinsiyete göre gelişim süreci, linear regresyon ve korelasyon analiz yöntemi ile istatistiksel olarak değerlendirildi. Fetusların % 6.06'sında septumprimum 'un septum secundum üzerine kan akışına izin verecek şekilde üst üste geldiği, % 1.51 'inde septum primumda küçük delikler bulunduğu, % 1.51 'inde septum primum'un önünde ve arkasında 2 adet açıklığın varolduğu, % 1.51 'inde septum primum 'un sağ atrium tarafında yer aldığı, % 1.51 'inde septum primum 'un, septum interatriale 'nin sağında ve solunda olmak üzere iki yapraklı olduğu gözlendi. Cinsiyet karşılaştırılması yapıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilemedi. Trimestr yaşına göre yapılan istatistiksel analizde, foramen ovale vertikal uzunluğunda

3. trimestrda istatistiksel açıdan anlamlı (p

Tam Metin: PDF