SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 3 (1999)

Hematological Parameters in the Volatile Substance Sniffers

Ruşen Dündaröz, Süleyman Ceylan, Metin Denli, Cengizhan Açıkel, Elvan Balım, Tahir Özışık

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Eylül; 6(3)


Hematological Parameters in the Volatile Substance Sniffers


Ruşen Dündaröz, Süleyman Ceylan, Metin Denli, Cengiz Han Açıkel, Elvan Balım, Tahir ÖzışıkAbstract

Glue sniffing is a frequent problem among teenagers. Various chemical substances, especially toluene and benzene, contained in the glues kave been reported to be hematotoxic. The hematological parameters of 44 healthy teenagers ~who used to be chronic glue sniffers were investigated to detect any şubelime hematological damage. No abnormalities could be determined in the peripheral blood examination. The preseni results vere discussed and compared with previous studtes.


Key Words: Volatile substance abuse, hematotoxicity, adolescent


Uçucu madde Koklayıcılarda Hematolojik parametreler


Özet.

Yapıştırıcıların uygunsuz kullanımı adolesanlarda sık karşılaşılan bir problemdir. Yapıştırıcılar içerisinde bulunan çeşitli kimyasal maddeler, özellikle toluen ve benzen'in hematotoksik olduğu bildirilmiştir. Eskiden kronik yapıştırıcı bağımlısı olan 44 adolesanın hematolojik parametreleri, subklinik hematolojik hasarı tespit etmek üzere araştırıldı. Periferik kan muayenesinde herhangi bir anormallik bulunamadı. Bu çalışmanın sonuçları önceki çalışmalarla karşılaştırılarak tartışıldı.

Ahahtar kelimeler: Uçucu madde suistimali, hematotoksisite, adolesan

Tam Metin: PDF