SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 3 (1999)

Osteoblastik Osteitis: Olgu Sunumu

Ömer Etlik, Osman Temizöz, Nurten Sakarya, M.Emin Sakarya

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Eylül; 6(3)


Osteoblastik Osteitis: Olgu Sunumu


Ömer Etlik, Osnıaıı Temi, Nurten Sakarya, M.Emin Sakarya


Özet

İki yıldır haşağnst şikayetleri olan hir hastanın çekilen Waters grafitinde bilateral makuller sinüslerde aerasyon kaybı ve sıvı kotleksiyorm tespit edilmiştir. Tanısı paranazal Bilgisayarlı Tomografi ile konulan, kronik sinüzitlerin nadir bir komplikasyonıı olan osteohlastik osteitisli bir olgu. ele alınmıştır.Anahtar Kelimeler: Osteoblastik osteitis, paranazal sinüsAbstractOsteoblastic Osteitis: Case Report

Fluid collection and absence of aeration in bilateral maxiller sinuses -were detected on the Waters graphy of a patient with complaint of persislant headache for two years. Patient with osteoblastic osteotitis which is a rare complication of chronic sinusitis diagnosed by pamnasal computerised tomography was evaluatedKey Words: Osteoblastic osteitis, paranasal sinuses

Tam Metin: PDF