SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 4 (1999)

Depresyon İçin Fluoksetin Tedavisi Gören Kadınlarda Sister-Chromatid Exchange Analizi

Ruşen Dündaröz, A.Zafer Çalışkaner, Tümer Türkbay, Faysal Gök, Nesrin Dilbaz, Volkan Baltacı

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Aralık; 6(4)


Depresyon İçin Fluoksetin Tedavisi Gören Kadınlarda Sister-Chromatid Exchange Analizi


Ruşen Dündaröz, A. Zafer Çalışkaner, Turner Türkbay, Faysal Gök, Nesrin Dilbaz, Volkan Baltacı


Özet

Depresyon çağımızda dünyanın her tarafında sıklıkla karşılaşılan bir hastalıktır. Kadınlarda daha sıktır. Fluoksetin son yıllarda depresyonun tedavisinde en yaygın kullanılan ilaçlardan biridir. Buna rağmen DNA üzerindeki etkisi yeterince araştırılmamıştır. Hamilelik göz önüne alınırsa böyle bir toksik etki kadınlarda daha önemlidir. Bu çalışmada, depresyonlu kadın hastaların periferik lenfositlerinde Sister Chromatide Exchange (SCE) yöntemi kullanılarak uzun süre fluoksetin kullanımının DNA üzerine olası toksik etkisi araştırıldı. Sonuçlar, SCE sıklığının uzun süre fluoksetin kullanan kadınlarda kontrol grubuna nazaran istatistiksel olarak anlamlı derecede arttığını gösterdi. Bu çalışma bu konudaki ilk çalışma olduğundan, sonuçları doğrulamak üzere daha kapsamlı klinik ve deneysel çalışmalara ihtiyaç vardır.Anahtar Kelimeler: Fluoksetin, depresyon, SCE, teratojenite, DNA hasarıAbstract


Sister-Chromatid Exchange Analysis in Women Treated With Fluoxetine for Depression

Depression is a disease frequently seen in our times around the world. It is more common in women. Fluoxetine is one of the drugs -widely used in the treatment of depression in recent years. However, there are not enough studies of its effects on DNA. This possible toxic effect is more important in women considering the possibility of pregnancy. In the present study, the potential toxic effects of long term fluoxetine therapy on DNA was investigated by means of incidence of sister chromatid exchange (SCE) using the peripheral blood lymphocytes of female patients with depression. The results showed that the frequency of SCE were significantly increased in women who have received fluoxetine for a long time compared to the control group (p

Tam Metin: PDF