SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 4 (1999)

Total Kalça Artroplastisi (Tarihçe ve Gelişim)

Nurettin Heybeli, Ethem Faruk Mumcu

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Aralık; 6(4)


Total Kalça Artroplastisi (Tarihçe ve Gelişim)


Nurettin Heybeli, Ethem Faruk Mumcu


Özet

Total kalça artroplastisi, günümüz dünyasında en sık uygulanan majör ortopedik girişimler arasında¬dır. Kalça artroplastisinin tarihçesi üç temel aşamada ele alınabilir, bunlar; osteotomi artroplastisi, interpozisyonel artroplasti ve protez artroplastisidir. Osteoartroz, kalça kırıklarının tedavisinde ve zaman zaman kalça displazilerinde protez uygulamaları yararlarını kanıtlamış bulunmaktadır. Bu girişimlerin başarılı olabilmesinde diğer bir önkoşul ise uygun ve yeterli biyomekanik özelliklere sahip biyomateryallerin kullanımıdır. Bu makalede, total kalça atroplastisinin tarihçe ve gelişiminin özetlenerek sunulması amaçlanmıştır.Anahtar Kelimeler: Total kalça artroplastisi, tarihçe ve gelişimAbstract


Total Hip Arthroplasty (History and Development)

Total hip arthroplasty (THA) is now one of the most common major orthopaedic procedures in the world The history of hip arthroplasty may be considered in three major steps; osteotomy arthroplasty, interpositional arthroplasty and prosthetic arthroplasty. Prosthetic procedures have proven its value for treating pathologies such as osteoarthritis, hip fractures and occasionally for hip dysplasia,. Another point on the success of these procedures is the biomaterial point of view. In this paper, we aimed a brief look at the history and development of THA.


Key Words: Total hip arthroplasty, history and development

Tam Metin: PDF