SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 4 (1999)

Balıkesir Merkez 7 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesinde 0-6 Yaş Çocuk Sahibi Annelerin Beslenme Konusundaki Bilgi ve Davranışları

Fazilet Tüfekçi, Nuriye Karadağ, Selma Başkurt, Ahmet Nesimi Kişioğlu

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Aralık; 6(4)


Balıkesir Merkez 7 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesinde 0-6 Yaş Çocuk Sahibi Annelerin Beslenme Konusundaki Bilgi ve Davranışları


Fazilet Tüfekçi, Nuriye Karadağ, Selma Başkurt, Ahmet Nesimi KişioğluÖzet

Beslenme; büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besinlerin kullanılmasıdır.

Bu araştırma Balıkesir İl Merkezi 7 No'lu Sağlık Ocağı Bölgesinde Ocak-Mayıs 1997 tarihleri arasında 270 anne ile yüzyüze görüşülerek anket formlarını doldurtmak suretiyle yapılmış, sonuçlar bilgisayarda Epi-5 yazılımıyla değerlendirilmiştir. Yaş ortalaması 26 olan anneler araştırma grubunun çoğunluğunu (% 32.2) teşkil etmektedir. Eğitim durumları incelendiğinde en büyük grubu (% 37.9) lise mezunları oluşturmaktadır. Ek gıdaya 4-6 ayda başlayanlar çoğunluğu (% 61.8) oluşturmaktadır. Ek gıdayı kaşıkla veren anne oranı ise yüzde 71.2'dîr. Biberonla beslenmenin başta diş çürüğü olmak üzere olumsuz etkileri düşünüldüğünde, sağlık personelinin amacı bu oranı daha da yükseltmek olmalıdır. Çocuğun kendi başına yemeğe başlama zamanını 18-22 ay olarak belirten anneler yüzde 34.2'dir. Çocuğunun yeme problemi olduğunu ifade edenler yüzde 40.1 'dır. Çocuğunu yemesi için zorlayan anne oram ise yüzde 14.7'dir. Beslenme bireyin, ailenin ve toplumun üretken ve sağlıklı olabilmesi için temel öğedir. Sağlık personelinin koruyucu sağlık hizmetleri içerisinde beslenme eğitimi üzerinde özellikle durmaları gerektiğini düşünmekteyiz.Anahtar Kelimeler: Beslenme, bebek, bilgi


Abstract


Nutrition Related Knowledge and Behaviour of Mothers Who Have Children Between 0-6 Years Old in Health Center 7 Area in Balıkesir

Nutrition is, use of nutrients, to promote growth and to survive and to keep the health in good condition.

This research took place in Balıkesir,between January-May 1997 and it "was carried out among 270 mothers, by face to face interviews and by their help to fill the questionnaire forms. The results were evaluated on the computer by EP1 5 software. Mothers whose average age is 26 makes up the majority group of subjects (32.2 %). High school graduates are the biggest group among them, when education level considered. Those who started giving additional nutrients when the babyies are 4-6 month old makes the majority of the group (61.8 %). Those who feed the babies by spoon are in the rate of 71.2 %. Considering the negative effects of feeding babies with baby's bottle, health staff's aim must be to increase the rate of spoon feeders. Mothers whose babies start feeding themselves on their own at 18-22 months old make up 34.2 %.

The rate of mothers who say that their babies have difficulty in eating by themselves is 40.1%. Those who force the babies to eat have a percentage of 14.7. Nutrition is main factor for the individual, family and society to be healthy and productive. We think that, health staff must concentrate on giving nutritional education in the field of the health protection.


Key Words: Nutrition, child, knowledge.

Tam Metin: PDF