SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 4 (1999)

Prostatın Primer Transizyonel Hücreli Karsinoması; Suprapubik Prostatektomiden Sonra Alt Üriner Trakt Obstrfiksiyonunım Beklenmeyen Bir Nedeni: Bir Olgu Sunumu

Hakkı Perk, Zekeriya Gümüş

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Aralık; 6(4)


Prostatın Primer Transizyonel Hücreli Karsinoması; Suprapubik Prostatektomiden Sonra Alt Üriner Trakt Obstrfiksiyonunım Beklenmeyen Bir Nedeni: Bir Olgu Sunumu


Hakkı Perk, Zekeriya Gümüş


Özet

Bu çalışmada, suprapubik transvezikal prostatektomi sonrası prostatın primer transizyonel hücreli karsinomuna bağlı alt üriner sistem obstrüksiyonu gelişen bir olgu sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Prostat, transizyonel hücreli karsinom, üriner obstrüksiyon


Abstract


Primary Transitional Cell Carcinoma of the Prostate: An Unexpected Cause of Lower Urinary Tract Obstruction After Suprapubic Prostatectomy: A Case Report

In this case, a patient with primary transitional cell carcinoma of the prostate who underwent suprapubic trans vesical prostatectomy as a cause of lower urinary tract obstruction is presented.


Key Words: Prostate, transitional cell carcinoma, urinary obstruction

Tam Metin: PDF