SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 4 (1999)

Benign Prostat Hiperplazisinde ve Prostat Adenokanserinde Prostatik İntraepiteliyal Neoplazi (PIN) Oranı

Hakkı Perk, Zekeriya Gümüş

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Aralık; 6(4)


Benign Prostat Hiperplazisinde ve Prostat Adenokanserinde Prostatik İntraepiteliyal Neoplazi (PIN) Oranı


Hakkı Perk, Zekeriya Gümüş


Özet

48 Benign Prostat Hiperplazisi ve 27 prostat adenokanseri tanısı alan vakada prostat dokusu histopatolojik yönden incelendi ve pros tat ik intraepitelial neoplazi (PIN) oranları saptandı. Yüksek evre PIN (PIN HI) kanserli olgularda % 70, benign olgularda ise % 8 oranında bulunduğu saptandı, iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p

Tam Metin: PDF