SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 (2000)

İsparta Yöresinde Mide Endoskopik Biyopsilerinde intestinal Metaplazi Sıklığı

Aliye Sarı, Nermin Karahan, Mehmet İşler, Mehmet Bahçeci, Mustafa Sarı

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Mart; 7(1)


İsparta Yöresinde Mide Endoskopik Biyopsilerinde intestinal Metaplazi Sıklığı


Aliye Sarı, Nermin Karahan, Mehmet İşler, Mehmet Bahçeci, Mustafa Sarı


Özet

Bu histokimyasal çalışmada 1095 mide endoskopik biyopsisi gözden geçirilmiştir, intestinal metaplazi oram % 9.68dir.


Anahtar Kelimeler: Mide, intestinal metaplazi


Abstract

1095 gastroscopic biopsy were reviwed in this histochemical study. The prevalance of intestinal metaplasia was % 9.68.


Key Words: Stomech, Intestinal metaplasia

Tam Metin: PDF