SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 (2000)

Lipoma Arfrorescens (Hoffa Hastalığı)

Halil.İ Saraçoğlu, Özden Çandır, Aliye Sarı, Aliye Sarı, Süleyman Korkmaz

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Mart; 7(1)


Lipoma Arfrorescens (Hoffa Hastalığı)


Halil İ. Saraçoğlu, Özden Çandır, Aliye Sarı, Süleyman Korkmaz


Özet

Diffüz artiküler lipomatozis (Hoffa hastalığı) seyrek görülen birintra artiküler lezyondur, Makroskopik olarak pigmente villonodüler sinovitise benzemektedir. Ancakmakroskopik ve histolojik olarak sinovyal bir lipomdan farklıdır. Histolojik olarak, diffüz artiküler lipomatozis diğer sinovyal yağ birikimlerinden ayırdedilemez. Tek fark büyük boyutlarda oluşu ve eğrelti otu benzeri (frond-like) makroskopik görünümleridir.Anahtar Kelimeler: Lipoma arborescens, diz, lipomatozis, Hoffa hastalığıHoffa's diseaseAbstract

Hoffa 's disease (Diffuse articular lipomatosis) is a rare intra-articular lesion. It macroscopically resembles pigmented villonodular synovitis, but is macroscopically and histologically different from a synovia! lipoma. Histologically, Hoffa's disease is indistinguishable from other collections of subsynovial fat, the only differences being its large size and frond-like macroscopic appearance.Key Words: Lipoma arborescens, knee, lipomatosis, Hoffa's disease.

Tam Metin: PDF