SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (1995)

Serebral Palsi'li Hastalarda Tiroid Fonksiyonları ve Bu Hastalarda Phenobarbitalin Tiroid Hormonlarına Etkisi

Bahattin Tunç, Namık Delibaş, Galip Akhan, veysel Tahan, Ahmet Rıfat Örmeci

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Mart; 2(1)

Serebral Palsi'li Hastalarda Tiroid Fonksiyonları ve Bu Hastalarda Phenobarbitalin Tiroid Hormonlarına Etkisi


BahattinTunç Namık Delibaş Galip Akhan Veysel Tahan Ahmet Rıfat Örmeci


Özet

Serebral palsi'li 44 hastada tiroid fonksiyon testleri tayin edildi. Kontrol grubu olarak 35 sağlam çocuk seçildi. Hasta grubunda T3, T4 ve TSH seviyeleri normal sınırlarda olup, kontrol grubuna göre aradaki fark istatistiksel olarak önemsizdi (p>0.05). Serebral palsi'li hastaların % 43'ü boyca, % 41'i ağırlıkça, % 55'i baş çevresi bakımından 3 persentilin altındaydı. Gelişme geriliği olan hastalarda tiroid fonksiyon testleri kontrol grubuna göre önemli bir farklılık göstermedi (p>0.05). Antikonvülzan olarak phenobarbital alan hastalarda TT4 ve FT4 değerleri ilaç almayanlara göre anlamlı olarak düşüktü (p0.05). It was striking that 43 %, 41 % and 55 % of the patients were under 3 percentile according to length, weight and head circumference respectively. Thyroid function tests of the patients with growth retardation had no significant difference from those of the controls and patients without growth retardation. The TT4 and FT4 levels in the patients using phenobarbital were considerably lower than those that are not using it (p

Tam Metin: PDF