SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 (2000)

Alfentanil İnfüzyonu ile Oluşturulan Genel Anestezinin Hemodinami ve Uyanma

Sema Tuncer, Sadık Özmen, Lütfi Yavuz, Alper Yosunkaya, Şeref Otelcioğlu

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Mart; 7(1)Alfentanil İnfüzyonu ile Oluşturulan Genel Anestezinin Hemodinami ve Uyanma Üzerine Etkileri


Sema Tunce, Sadık Özmen, Lütfı Yavuz, Alper Yosunkaya, Şeref Otelcioğlu


Özet

Bu çalışmanın amacı, kardiyak problemleri olmayan (ASA I) ve olan (ASA II-III) iki grupta yüksek doz alfentanil ile oluşturulan anestezinin hemodinami, uyanma kriterleri ve postoperatif bulantı kusma üzerine etkilerini araştırmaktır. Grup I (n: 20) olgularda 150 ug/kg dozda alfentanil 10 ug/kg/dk hızla, grup II (n: 20) olgularda 90 ug/kg dozda alfentanil 6 ug/kg/dk hızla infüze edildi înfüzyon bitiminde 0.03 mg/kg flunitrazepam ve 0.3 mg/kg atrakuryum iv verildi. Kas gevşemesinin yeterli olduğu an endotrakeal entübasyonla anestezi indüksiyonu tamamlandı. Anestezi idamesi grup I'de 2.5 ug/kg/dk, grup ll'de 1.5 ug/kg/dk dozda alfentanil İnfüzyonu ve 4 L/dk O2 + 4 L/dk N2O ile sağlandı. Alfentanil İnfüzyonu ve NjO inhalasyonu operasyon bitiminden 15-20 dk önce sonlandırıldı. Anestezi indüksiyonu öncesi SAB, DAB, KAH değerlen kaydedilerek kontrol değeri olarak kullanıldı. SAB, DAB, KAH indüksiyonun L, 5., 10., 15. dakikalarında, cerrahi insizyondan önce ve sonra, operasyon süresince 10 dakikalık aralarla, alfentanil infüzyonunun sonlandırılmasından sonra 5 dakika aralarla kaydedildi.

Hemodinamik parametreler iki grupta da indüksiyon ve anestezi idamesi süresince düştü. Grup I'deki düşüşler tedavi gerektirmezken; grup H'de bir olguda gelişen hipotansiyon ve dört olguda gelişen bradikardi tedavi gerektirdi. Hiçbir olguda anestezi süresince anestezi yetersizlik kriteri gözlenmedi.

Sonuç olarak nonkardiyak cerrahi planlanan riskli olgularda yüksek doz alfentanil infüzyonunun; hipnotik bir ajanla kombine edildiğinde laringoskopi, entübasyon ve cerrahi uyaranlara karşı olumsuz yanıtları önleyerek stabil hemodinami ve güvenli bir anestezi ile inhalasyon anestezisine iyi bir alternatif olacağını düşünmekteyiz.Anahtar Kelimeler: Alfentanil, total intravenöz anestezi, hemodinamiThe Effects of General Anaesthesia Induced by Alfentanyl Infusion on Heinodynamia and AwakeningAbstract

The aim of this study is, to investigate the effect of alfentanil anaesthesia, which is applied on patients with cardiac problems (ASA II-HI) and non- cardiac problems (ASA-I) on hemodynamic values, -weaning and postoperative nausea vomiting. In group I (n=20); alfentanil was infused 10 ug/kg/min rate at a 150 ug kg-1 total dose and in group II it was infused 6 ug/kg/min rate at a 90 ug/kg total dose. At the end of the infusion 0.03 mg/kg flunitrazepam and 0.03 mg/kg atracurium were administered and endotracheal intubation was maintained •when the muscle relaxation is enough. Anesthesia maintenance was performed with 2.5 ug/kg/dk/min alfentanyl in group I and 1.5 ug/kg/min in group II in addition to 4 L/min O^ $4 Lfmin N2O. Alfentanyl infusion andNiO inhalation were stopped 20 min before the final of operation. Systolic and diastolic arterial pressure and heart rate were recorded before anaesthesia induction and taken as control values. These were recorded at }., 5., 10., 15 minutes of induction, before and after surgical incision, during operation with 10 minutes intervals and 5 minutes after the alfentanyl infusion has been stopped.

The hemodynamic parameters were worsened in both two groups at inductions and maintenance of anaesthesia. In group I there was no treatment need but in group II hypotension and bradicardia was treated. Lack of anaesthesia was seen in any of the groups.

As a conclusion; we think that high dose alfentanyl is a good alternative to inhalation anaesthesia by preventing negative responses to laryngoscopy, intubation, and surgical stimuluses and by performing a stabile hemodynamia and anaesthesia when it is combined with a hypnotic agent in high risky cases, which are planned for non-cardiac surgery.


Key Words: Alfentanyl, total intravenöz anaesthesia, hemodynamia

Tam Metin: PDF