SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 (2000)

Brunner Bezlerinin Soliter Nodüler Hiperplazisi (Bir Olgu Sunumu)

Aliye Sarı, Özden Çandır

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Mart; 7(1)
Brunner Bezlerinin Soîiter Nodüler Hiperplazisi (Bir Oîgu Sunumu)Aliye Sarı, Özden ÇandırÖzet

1997 yılında tam koyduğumuz bir Brunner bezi nodulu olgusu nadir görülmesi nedeni ile sunulmuş ve konu

kısaca tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler : Brunner bezi, adenom, nodulAbstractSoliter Nodular Hyperplasia of Brunner's Glands (A case report)

A case of Brunner's gland nodule which is a rare condition diagnosed in 1997, was presented and the subject is

discussed.Key Words: Brunner's gland, adenoma, nodule

Tam Metin: PDF