SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 (2000)

Laparaskopik Kolesistektomide Granisetron ve Granisetron-Droperidol Kombinasyonunun Postoperatif Bulantı Kusma Üzerine Etkileri

Sadık Özmen, Füsun Eroğlu, Lütfi Yavuz, Cemalettin Aydın

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Mart; 7(1)Laparaskopik Kolesistektomide Granisetron ve Granisetron-Droperidol Kombinasyonunun Postoperatif Bulantı Kusma Üzerine Etkileri


Sadık Özmen, Füsun Eroğlu, Lütfi Yavuz, Cemalettin AydınÖzet

Elektif laparoskopik kolesistektomi planlanan 60 olguda postoperatif bulantı kusma (POBK) profilaksisinde granisetron ve granisetron-droperidol kombinasyonunun etkinliğini araştırmayı amaçladık. Tüm olgularda anestezi indühsiyonu 5 mg/kg tiyopenton, 2 mikrogram/kg fentanil, 0.5 mg/kg atrakuryum ile, idame % 2-2.5 konsantrasyonda sevofluran ile sağlandı. Olgular rasgele iki gruba ayrıldı. Grup G (n: 30) olgulara indüksiyondan hemen önce 3 mg granisetron; Grup GD (n: 30) olgulara 3 mg granisetron ve 1.25 mg droperidol İV verildi. Granisetron-droperidol kombinasyonu kullanılan olgularda POBK profılaksisi tama yakın etkinlik sağlarken, yalnız granisetron kullanılan olgularda POBK sıklığı daha fazla olarak saptandı.


Anahtar Kelimeler: Granisetron, droperidol, postoperatif bulantı kusma.


Abstract


Effect of Granisetron and Granisetron Plus Droperidol on Postoperative Nausea And Vomıiting in Laparoscopic Cholecystectomy

The aim of this study was to evaluate the effects of two different anesthetic techniques on postoperative recovery and the effectiveness of prophylactic granisetron and granisetron plus droperidol for the preventing of postoperative nausea and vomiting (PONY) in 60 patients who were undergone elective laparoscopic cholecystectomy. Induction of anesthesia was induced with propofol + fentanyl + atracurium IV, maintained with propofol infusion in group P (n:30) and induced with thiopentone + fentanyl + atracurium IV, maintained with sevoflurane in group S (n:30). Group P and group S were divided into two subgroups for prophylaxis of PONV. Group P-G and group S-G received 3 mg granisetron, group P-GD and group S-GD received 3mg granisetron + 1.25 mg droperidol IV just before induction. Prophylaxis of PONV provided almost complete effectiveness in the patients who received granisetron + droperidol.Key Words: propofol, sevoflurane, granisetron, droperidol, postoperative nausea and vomiting.

Tam Metin: PDF