SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 (2000)

Bursa İl Merkezindeki İçme ve Kullanıma Sularının Hijyenik Kalitesi

Şahsene Anar, Uğur Günşen

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Mart; 7(1)


Bursa İl Merkezindeki İçme ve Kullanıma Sularının Hijyenik Kalitesi


Şahsene Anar, Uğur Günşen


Özet

Bu çalışma, Bursa il Merkezindeki içme ve kullanma sularının hijyenik kalitesini belirlemek amacıyla yapıldı. Bu amaçla toplam 100 adet içme ve kullanma suyu numunesi mikrobiyal, kimyasal ve fiziksel nitelikleri yönünden incelendi. Su numuneleri mikrobiyal olarak Toplam Aerob Bakteri ve Koliform Grubu Bakteriler yönünden, kimyasal ve fiziksel olarak pH değeri, Sertlik Derecesi, Toplam Organik Madde Miktarı, Serbest Klor Miktarı, Amonyak ve Nitrit ile Berraklık, Koku ve Tortu açısından analizlere tabi tutuldu.

Numunelerin % 7.81' inin mikrobiyolojik olarak, % 14.06' sının kimyasal açıdan, % 3.13' ünün de fiziksel yönden Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne uygun olmadığı saptanmıştır.


Anahtar Kelimeler: İçme ve kullanma suyu, hijyenik kalite


Abstract


The Hygienic Quality of Drinking and Usage Water in Bursa

This study was carried out to investigate the hygienic quality of drinking water in Bursa. Totally 100 drinking water samples were analysed for the microbiological, chemical and physical qualities. Microbiologically Total Aerobic Bacteria and Total Coliform Bacteria, chemically and physically pff Value, Total Hardness, Total Organic Material, Free Chlorine, Ammonia, Nitrite, Clarity, Odour and Sediment analysis were done.

Microbiologically 7.81 percent, chemically 14.06 percent and physically 3.13 percent of samples did not fit to The Turkish Food Regulation.Key Words: Drinking and usage water, hygienic quality

Tam Metin: PDF