SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 (2000)

Pulmoner Aspergillomada Bilgisayarlı Tomografi Bulguları

Ömer Etlik, mehmet Gencer, İsmail Uygan, Osman Temizöz, M.Emin Sakarya

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Mart; 7(1)


Pulmoner Aspergillomada Bilgisayarlı Tomografi Bulguları


Ömer Etlik, Mehmet Gencer, İsmail Uygan, Osman Temizöz, M.Emin Sakarya


Özet,

Pulmoner aspergilloma genellikle akciğerdeki kaviler lezyonlar içerisinde Aspergillus kolonizasyonu sonucu

gelişir. Bu çalışmada pulmoner aspergilloınada bilgisayarlı tomografi (BT) bulgularını değerlendirmeyi

amaçladık.,}991 ye 1999 yılları arasında hastanemize başvuran aspergillomalı 11 hastanın BT bulgularını

•gözeten geçirdik, Erttsık tutulum yeri üst lob olması itibariyle öncelikle etyolojide tüberküloz düşünülmüştür.

Hastaların biri ha$ç hepsinde daha önce geçirilmiş ve tüberküloza bağlı kaviler lezyon bulunmakta idi ve

hemoptizi en sık görülen semptom olarak görüldü. Torakotomi uygulanan 6 hastan^,berisinde postoperatif

amply em gelişti. Sonuç olarak Pulmoner aspergilloma tanısında torax BT'riin önemli bir yeri bulunniatyadii;.


Anahtar Kelimeler: Pulmoner aspergilloma, Bilgisayarlı Tomografi


Abstract;

Pulmonary aspergilloma develops generally due to the aspergillus colonisation in cavitary lesions in lungs.

In this study, it was aimed to assess CT findings of pulmonary aspergilloma. The CT findings of 11 pulmonary aspergilloma cases, admitted to our hospital between 1991 and 1999, were examined.

The etiology of the cavitary lesions was thought to be m. Tuberculosis since the most of them were in upper lobes of the lungs All the patients, except one, had cavitary lesions caused by previous tuberculosis.

Hemoptysis is the most common finding. Post-operative empyema developed in one of six cases exposed to toracotomy.±

As a result, tgfgxCT has an important place in the diagnosis of Pulmonary aspergilloma.

Key Words: Pulmoner aspergilloma, Computerized Tomography

Tam Metin: PDF