SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2000)

Isparta'da Sağlık Ocaklarında Yapılan Ev Halkı Tespit Fişi (ETF) Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Reha Demirel, Mustafa Öztürk, A.Nesimi Kişioğlu, Sema Kırbıyık

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Haziran; 7(2)


İsparta'da Sağlık Ocaklarında Yapılan Ev Halkı Tespit Fişi (ETF) Çalışmalarının Değerlendirilmesi


Reha Demirel, Mustafa Öztürk, A. Nesitni Kişioğlu,
Sema Kırbıyık


Özet

Bu araştırma, İsparta İli'ndeki sağlık ocaklarında yapılan Ev Halkı Tespit Fişi (ETF) çalışmalarının güvenilirliliğinin saptanması ve ETF'lerin önemi hakkında Tıp fakültesi 6.sınıf öğrencilerinin bilgilendirmesi amaçlarıyla planlandı. Bu amaçla her birinden 20 hane olmak üzere 10 sağlık ocağı bölgesinden 200 hane belirlendi. Bu hanelerin %5'inde ETF'lerin eksik, %25.8'inde kişi sayılarında eksiklik ya da fazlalık ve %32. l 'inde ETF'lerde bulunan diğer bilgilerde farklılık ya da hata olduğu gözlendi. Sonuç olarak; bölgede büyük ölçüde (%95) ETF'lerin yapıldığı gözlenmekle birlikte ETF'terdeki kayıtların daha dikkatli tutulması, güncelleştirilmesi ve konuyla ilgili eğitim ve denetim çalışmalarının yapılması gerektiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Ev Halkı Tespit Fişi, Sağlık Ocağı, Güvenilirlik

Abstract

An Evaluation of Household Evaluation Form (HEF) Studies in Primary Health Centers in İsparta

This study was performed to test the reliability of Household Evaluation Form (HEF) studies in primary health centers in İsparta Province, and to tell the importance of HEF to interns. For this aim, ten primary health center were included in the study, and 20 houses were selected from each of them. Five percent of these 200 houses was absent in HEF, 25.8% of them had deficiency or excess in the number of person in HEF, and 32.1% of all had differences or mistakes regarding other knowledge's in HEF. As a result, we found that HEF was performed with a high percentage (95%) but they need more interest for avoiding from wrong or insufficient knowledge's. Also, we think that people, who are performing this forms, need more education about HEF.


Key Words: Household Evaluation Form, Primary Health Center, Reliability

Tam Metin: PDF