SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2000)

SSK Kayseri Hastanesine Başvuran SSK Mensuplarının Çeşitli Sağlık Kuruluşlarından Yararlanma Durumu

Mustafa Öztürk, Serpil Küçük, A.Tevfik Ozan, A.Nesimi Kişioğlu

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Haziran; 7(2)


SSK Kayseri Hastanesine Başvuran SSK Mensuplarının Çeşitli Sağlık Kuruluşlarından Yararlanma Durumu

Mustafa Öztürk, Serpil Küçük, A. Tevfık Ozan
A. Nesimi Kişioğlu


Özet

Bu araştırma, SSK Kayseri Hastanesi'ne başvuranlara yönelik olarak Eylül 1995'te yapıldı. Araştırma kapsamına alınan 468 kişinin %13.9'u aktif sigortalı, %15.4'ü emekli ve %65.0'ı bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk ve anne-babalarından oluşmakta idi. Araştırma grubundaki 18 kişi (%3,9), son bir yıl içerisinde hiçbir sağlık kuruluşuna başvurmadığını belirtirken; en az bir kez olmak üzere %91.0'ı SSK hastanesine, %21.8'i sağlık ocaklarına ve %27.8'i özel doktor veya polikliniklere başvurduğunu belirtti. Araştırma grubunun son bir yıl içerisinde SSK Kayseri Hastanesi'ne başvuru ortalaması 3.75 ve herhangi bir sağlık kuruluşuna başvuru ortalaması ise 5.28 olarak bulundu.


Anahtar Kelimeler: Sosyal güvenlik, Sigorta(h), Sağlık kuruluşlarından yararlanma


Abstract


Utilization Status from Various Health Institutions of SSK Members Applicants to the Kayseri Hospital of SSK

in September 1995, this study has been performed to applicants to the Kayseri Hospital of the Social Insurance 's Associations (SSK). Among 468 persons included the study group, 13% ofthem were actîve insured and 15.4% ofthem were retired. The lasl 65.0% ofthem were persons like partners, parents and children that they are responsible far their çare. in the last year, 3.9% the study group have no applied any health center. On the contrary to, 91.0% ofthem have applied at least önce to SSK hospital, 21.8% ofthem to primary health center and 27.8% ofthem to private physicians ör polydinics. in the last year, the mean appliance number of the study group to Kayseri Hospital of SSK was about 3.75, while this value to any health institution was 5.28.


Key Words: Social security, Insurance, Utilization of the health institutions

Tam Metin: PDF