SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2000)

Tiroid Hastalıklarında Ultrasonografik Tanı

Meltem Çetin

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Haziran; 7(2)


Tiroid Hastalıklarında Ultrasonografik Tanı


Meltem Çetin


Özet

Tiroid hastalıklarında ultrasonografinin rolü, tiroid nodüllerini saptamak, karakterize etmek ve parankimal ekojeniteyi değerlendirmektedir. Yüksek çözünürlükte ultrason cihazlarının gelişimi tiroid bezinin etkin bir şekilde incelemesini sağlar. Bu yazıda tiroid hastalıkların ultrasonografık tanı özellikleri sunulmaktadır,Anahtar Kelimeler: tiroid hastalıkları, tanı, ultrasonogra.fi


Abstract:


Ultrasonographic Diagnosis in Thyroid Diseases

The roles of ultrasound in thyroid diseases are to detect and characterize thyroid nodules and evaluate parenchymal echogenicity. The development of high resolution ultrasound machines provide effectively evaluation of thyroid gland. Ultrasonographic diagnostic features of thyroid diseases are presented in this paper.

Key Words: thyroid diseases, diagnosis, ultrasound

Tam Metin: PDF