SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (1995)

Gastrointestinal Karsinoid Tümörler

Ekmel Tezel, Mehmet Kürşat Bozkurt, Neşet Hayri Gökok

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Mart; 2(1)


Gastrointestinal Karsinoid Tümörler


Ekmel Tezel Mehmet Kürşat Bozkurt Neşet Hayri Gökok


Özet

Karsinoid tümörler, appendiks ve Ucumun en sık görülen tümörleri olmasına rağmen, genel popülasyonda nadir görülürler. Yavaş gelişim gösterirler ve yıllarca klinik bulgu vermezler. Tedavisi esas olarak cerrahi olmakla birlikte ilerlemiş olgularda adjuvan kemoterapi ya da hepatik arteriyel embolizasyon da gerekir. Bu derlemede son yıllardaki gelişmeler kısaca gözden geçirilmiştir.


Anahtar Kelimeler: Karsinoid tümör, gastrointestinal sistem.


Abstract


Gastrointestinal Carcinoid Tumors


Carcinoid tumors which ar e the commonest tumor s of the appendix and ileum, are rarely seen in general population. They are slow growing tumors and may remain asymptomatic for many years. The treatment of choice is surgical resection; however the adjuvant chemotherapy or hepatic arterial embolization may be required in advanced cases. In this paper, recent advances are briefly reviewed.


Key Words: Carcinoid tumor, gastrointestinal system

Tam Metin: PDF