SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2000)

Kolon Karsinomlarmda Grade'i Oluşturan Histopatolojik Parametrelerin Bölgesel Lenf Ganglionu Ketastazlarına Etkisi

Aliye Sarı, Nermin Karahan, Şerife Aydın, Mustafa Sarı, Recep Çetin

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Haziran; 7(2)Kolon Karsinomlarmda Grade'i Oluşturan Histopatolojik Parametrelerin Bölgesel Lenf Ganglionu Metastazlarına Etkisi


Aliye Sarı, Nermin Karahan, Şerife Aydın, Mustafa Sarı, Recep ÇetinÖzet

Bu çalışmada 30 kolon karsinomu olgusu yemden gözden geçirildi. Tümörün büyüme tipi, yayılma derinliği, tubulus yapısı, damar invazyonu, tümörün ilerleyen ucunda fibrozis ve lenfosit infıltrasyonu gibi histopatolojik parametreler Dukes B ve c tümörlerde karşılaştırıldı.Anahtar kelimeler: Kolon, Karsinom, Grade, MetastazAbstract

in this study 30 colon carcinomas cases were revhved. Histopathologic parameters as, pattern of growth, depth of tümör penetration, tubul configuration, invasion of veins, fibrosis and lymphocytic infiltration at the advencing border of the tümör in Dukes B and C tumors have compared.


Key Words:Colon, Carcinoma, Grade, Metastase

Tam Metin: PDF