SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2000)

Isparta Gülistan ilköğretim Okulu Göz Taraması

Mustafa Durmuş, Ercan Mensiz, Mustafa Öztürk, Aytül Çakmak, Atilla V. Kuşçu, Arzu Üzüm, Ruşen Gökuç

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Haziran; 7(2)


Isparta Gülistan ilköğretim Okulu Göz Taraması


Mustafa Durmuş, Ercan Mensiz, Mustafa Öztürk, Aytül Çakmak, Attila V. Kuşçu, Arzu Üzüm, Ruşen Gökuç


Özet

Amaç: İlkokul çouklarmdan oluşan bir örneklemi göz sağlığı açısından değerlendirmek.

Yöntem: İsparta Gülistan İlköğretim Okulu'na devam eden 667 öğrenci refraksiyon kusurları, şaşılık, ambliyopi, nistagmus, konjenital ve akkiz oküler estetik kusurlar yönünden muayene edildiler. Gerekli görülenlere uygun tedaviler verildi ve gerekirse izlemeye alındı.

Bulgular: Refraksiyon kusuru % 12, şaşılık % 2.2, ambliopi % 3.3, konverjans yetmezliği % l oranında tespit edildi. Ayrıca l çocukta mikrokornea + uvea kolobomu, l çocukta dejeneraüf miyopi, 2 çocukta ptozis, l çocukta travmatik optik atrofi izlendi. Nistagmus hiç izlenmedi.

Tartışma: Çocuklarımızın göz sağlığı yönünden taranması, eğitimlerinin yönlendirilmesi, başarılarının artırılması, psikolojik ve sosyal sorunlarının giderilmesi açısından faydalıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin hedefleri arasına alınması gereklidir.


Anahtar Kelimeler Refraksiyon kusuru, şaşılık, ambliopi, konverjans yetmezliği, tarama.


Abstract


Ophthalmic Screening in İsparta Gülistan Primary School

Purpose: To evalute a sampling including primary school students in respect to ophthalmic health.

Method: A total of 667 students attending to Gülistan Primary School in Isparta were examined in respect to refractive errors, strabismus, ambliopia, nistagmus and congenital or acquired oculoplastic disorders. Appropriate treatments or follow-ups provided when needed.

Findings: Refractive errors were detected in 12 %, strabismus in 2.2 %, ambliopia in 3.3 % and convergence failure in I %. Additionally, microcornea+uveal coloboma was detected in 1 child, degenerative myopia in 1, ptosis in 2 and traumatic optic atrophy in I child. Nistagmus was not detected in any of the children.

Discussion: Screening the children in respect to ophthalmic health is useful to manage their education, to increase their success and to treat their psycho-social disorders. It should be included in targets of preventive health care.


Key Words: Refractive errors, strabismus, ambliopia, convergence failure, screening.

Tam Metin: PDF