SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 3 (2000)

Polypropylen Mesh ve Endotacker Kullanılarak Yapılan Laparoskopik Ekstraperitoneal Burch Kolposüspansiyonun Uzun Dönem Sonuçları

Serpil Aydoğmuş, Hüseyin Aydoğmuş, Sefa Kelekçi, Ertan Aydın, İsmet İnan

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Eylül; 7(3)Polypropylen Mesh ve Endotacker Kullanılarak Yapılan Laparoskopik Ekstraperitoneal Burch Kolposüspansiyonun Uzun Dönem Sonuçlan


Serpil Aydoğmuş, Hüseyin Aydoğmuş, Sefa Kelekci, Ertan Aydın, İsmet İnan


Özet

Amaç: Polypropylen mesh ve tacker kullanılarak yapılan laparoskopik ekstraperitoneal retropubik kotposüspansiyoıı operasyonunun geç dönem sonuçlarını sunmak.

Çalışma Deseni: 1996-1998 yılları arasında kliniğimizde yapılan 22 adet laparoskopik kolposüs-paıısiyon operasyonun postoperatlf 3. ay, 12. ay, 24. ay ve 48. ayda inkontinans sonuçları 2001 yı¬lında yeniden değerlendirildi. Elde edilen veriler literatür ışığında sunuldu.

Bulgular: Toplam 22 hastanın 3.ay başarı oranı %95.4, 12. ayda %81.8, 24. ay başarı oranı %81,8 ve ortalama 50. ay başarı oranı %77.3 idi. Erken dönem başarı ile uzun dönem başarı oranı ara¬sındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p

Tam Metin: PDF