SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 3 (2000)

Leomyoma Uteri Tedavisinde Buserelin Kullanımı ve Sonuçları

İsmen İnan, Selma Tokuçoğlu, Levent Yaşar, Sefa Kelekçi, Hüseyin Aydoğmuş, Serpil Aydoğmuş

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Eylül; 7(3)


Leomyoma Uteri Tedavisinde Buserelin Kullanımı ve SonuçJarı


İsmen İnan, Selma Tokuçoğlu, Levent Yaşar, Sefa Kelekçi, Hüseyin Aydoğmuş


Özet

Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine 1989 1992 yılları arasında başvuran 10 leomyoma'lı hastada buserelin nasal sprey (I200mg/gün) uygulamasının sonuçları araş¬tırıldı.

Tedavi sırasında leomyom boyutlarındaki küçülme, Estradiol ve Progesteron seviyelerindeki azalma istatiksel olarak anlamlı idi. Estradiol ve Progesteron seviyeleri menopoza! sınırlarda idi.

Leomyom boyularında/d ortalama küçülme %54 idi ve bir hastada leomyom tamamen kayboldu. Estradiol ve Progesteron seviyelerindeki ortalama azalma sırası ile %80.4 ve %92.f idi.Anahtar Kelimeler: Leomyoma, Buserelin Nasal Sprey.AbstractThe Results Of Buserelin in Treatment Of Leiomyoma Uteri

The resıılts of Buserelin nasal spray application (İ200mg/day) were evaluated on 10 patients with leimyoma between the years of 1989 and 1992 at the obstetric and Gynecology Cimle of Ankara State Hospital.

At the end oftreatment, shrinkage in the dimensions ofleimyomas and decrease in the levels of estradiol and progesterone were statistically significant. Batlı, estradiol and progesterone levels were in menopauseal range.

Mean reduction in the deminsions ofleiomymas was 54% and in öne patient leimyoma disap-peared coınpletely.

Mean reduction in the levels of estradiol and progesteron we,re 80.4% and 92.1% respec-tively.Key Words: Leimyoma, Buserelin nasal spray

Tam Metin: PDF