SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (1995)

Eritropoietin:Yapısı, Metabolizması ve Etki Mekanizması

Kağan Üçok, Bünyamin Kaptanoğlu, Hakkı Gökbel, Mansur Tatlı, Mehmet Kara

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Mart; 2(1)


Eritropoietin: Yapısı, Metabolizması ve Etki Mekanizması


Kağan Üçok Bünyamin Kaptanoğlu Hakkı Gökbel Mansur Tatlı Mehmet Kara


Özet

Eritropoietin molekül ağırlığı 30400 dalton olan bir alfa globulindir. Başlıca üretim yeri böbrektir, fakat karaciğer ve doku makrofajlan gibi ekstrarenal dokularda da eritropoietin sentezlenebilir. Doku hipoksisi eritropoietin üretiminin başlıca uyaranıdır. Hormonun sentezini kontrol eden hücreler kanın O2 kapasitesi, 02 basıncı ve affinitesindeki değişikliklere cevap verirler. Ayrıca lokal kân akımı ve hücrelerin 02 tüketimi de bir miktar rol oynayabilir. Eritropoietin CFU-E (Colony Forming Units-Erythroid) ve BFU-E (Burst Forming Units-Erythroid), hücre membranındaki spesifik reseptörleri etkiler ve böylece bu hücrelerin çoğalmasını ve CFU-E hücrelerinin proeritroblasta dönülmesini sağlar.Anahtar Kelimeler: Eritropoietin, eritropoietinin yapısı, eritropoietinin metabolizması, eritropoietinin etki mekanizması.AbstractErythropoietin: Structure, Metabolism and Mechanism of Effect

Erythropoietin is an alpha-globulin whose molecular weight is 30400 Dalton. Its main production site is kidney, but little erythropoietin can also be synthesized in the extrarenal tissues sucfy as liver and tissue macrophages. Tissue hypoxia is essential stimulus of erythropoietin production. The cells controlling the synthesis of the hormone appear to respond to changes in the 02 capacity^ the 02 tension, and the affinity of the blood. In addition, the rates of the local blood flow and of the cellular 02 consumption may play some role. Erythropoietin affects the specific receptors in CFU-E (Colony Forming Units-Erythroid) and BFU-E (Burst Forming Ünits-Erythroİd) celi membranes and therefore promotes proliferation of these cells and transforming of CFU-E to proerythroblast.Key Words: Erythropoietin, structure of erythropoietin, metabolism of erythropoietin, mechanism of effect of erythropoietin.

Tam Metin: PDF