SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 3 (2000)

Isparta'da Anne Sütü Verme Eğilimi ve Anne Sütü Vermeyi Bırakma Nedenleri

Serpil D. Aydın, Gülşen Olgun

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Eylül; 7(3)Isparta'da Anne Sütü Verme Eğilimi ve Anne Sütü Vermeyi Bırakma Nedenleri


Serpil D. Aydın, Gülsen Olgun


Özet:

Bu çalışmanın amacı İsparta 'da annelerin çocuklarına anne sütü verme eğilimlerinin ve anne sütü vermeyi bırakma nedenlerininin saptanmasıdır, İsparta Dr. Sadık Yağcı Aııa-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi'ne 2000 yılının Mart ve Nisan aylarında başvuran 213 anne arasından, sigara içmeyen ve sağlıklı 6 ay - 2 yaş arası çocuğu olan J57 anneyle görüşüldü. 6. aydan önce çocuklarına anne sütü vermeyi bırakan veya yanında başka gıda maddesi veren annelerin oranı ve nedenleri araştırıldı. Bu annelerin hepsi de gebeliğinde anne sütü vermeye karar vermiş kişilerdi. 63 anne çeşitli nedenlerle 6. aydan önce anne sütü vermeyi bıraktığını, 38 anne, ilk 6 ayda anne sütü yanında ek olarak gıda verdiğini, II anne ise hiç süt veremediğini belirtmiştir. Sut veıneyi bırakma nedeni olarak en çok sütün yetmemesi belirtilirken, hiç süt verememe nedenleri olarak bebeğin emmemesi ve annenin sağlık sorunları bildirilmiştir. Anne sütü vermeye doğumda, hatta gebelikte karar verildiği halde, çeşitli nedenlerle daha sonra vazgeçirmektedir. Anneler, genel¬likle çevreden çocuk büyütmelerine karışıldığından yakınmaktadırlar. Annelerin % 90 'ma sütünün yetmediğini bir yakını veye aile büyüğü söylemiş olduğu belirtilmektedir. Oysa Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede anne sütünün değeri daha çok ön plana çıkarılmalıdır. Bu yüzden anne sütü vermeyi bırakma nedenleri ortaya çıkarılırsa, annelere daha çok yardımcı olunabilir ve daha kolay yol gösterilebilir.Anahtar Kelimeler: Anne sütü, emzirme, bebek beslenmesiAbstractMaternal Attitudes To Breastfeedıng And Weaning Reasons in İsparta

The aim ofthis study is to obtain the tende ney of breastfeeding aınong motlıers and to determine the reasons for stopping. in Maternal-Child Çare Center in İsparta- Turkey, we have iııterviewed. 213 motlıers and took 157 motlıers aınong them who hade healthy infants. We chose non-smokers. They w ere asked ifthey had chose n breastfeeding and when t hey had stopped. They w ere also asked aboııt the reasons for weaning. Among 157 ınothers, II of them had never breastfed their children. 63 of them stopped before the 6th month. Although they had breastfed their children, 38 of them, gave another food supply. They reported the reason for early weaning ınostly, "insuffideni sııpply of lactation". Although they had decided to breastfeed their children before delivery, oıır motlıers couldn't continue becaııse ofsome reasons. in tlüs study, we aüned to educate the motlıers, so t ha t their children could have get sufficient amount of lactation. As breastfeeding has many advanlages, it ınııst have been spreaded ali över the world. Alt the children can be more healthier, then.Key Words: Breastfeeding, maternal behaviour, nutrition

Tam Metin: PDF