SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 3 (2000)

Kayseri SSK Hastanesi Dahiliye Polikliniği Yoğunluğunun Değerlendirilmesi

A.Nesimi Kişioğlu, Fevziye Çetinkaya

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Eylül; 7(3)Kayseri SSK Hastanesi Dahiliye Polikliniği Yoğunluğunun Değerlendirilmesi


A. Nesimi Kişioğlu, Fevziye Çetinkaya


Özet

Kayseri SSK Hastanesi Kadın Dâhiliye Polikliniğine Şubat 1995 te 1 ay boyunca başvuran her 10 kadından birine (n:248) yüz yüze görüşme tekniğiyle anket uygulanmıştır. Sonuçta kadınların büyük çoğunluğunun şehir sınırları içinde oturmakta olduğu ve bu kadınların birinci basamakta çözülebilecek sağlık sorunları için hastaneye geldikleri, bir çoğununda yanlış servise başvurdukları tespit edilmiştir. Başvuru yoğunluğunu azaltmak için, il merkezine uzak ancak il sınırları içinde bir takım küçük sağlık birimlerinin kurulması ve halkın buraları kullanmaya alıştırılması gerekliliği düşünülmüştür.


Anahtar kelimeler: İşçi, Hastane, Kayseri


AbstractThe Evalvation of Density of İnternal Disease Policlinic in Kayseri Labour Hospital

The (fuestionaire by ıneans of face to face technigue was administered to 248 women who cotrıe to internal diseases clinic. According to the results, it was deîermined that most of the women lived within the provincial boundarier, and that they came to the hospitalfor the probleıns to be solved during the primary stage, and that soıne of tirem applied to the wroııg clinic. To decrease the inten-sity of applicitions, it is beüeved that there should. be small health centers within the provincial bo¬undarier and people should be recoınnıended to use t hem. The Survey was perforrned in Kayseri Labour HospitalKey words: Labour , Hospital, Kayseri/Turkey

Tam Metin: PDF