SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 3 (2000)

A Psoriasis Case With Different Clinical Forms

Mehmet Yıldırım, Demet Kesici, Vahide Baysal, Hümeyra Öztürk

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Eylül; 7(3)


Psoriasisin Farklı Klinik Tiplerinin bir Arada İzlendiği Olgu


Mehmet Yıldırım, Demet Kesici, Vahide Baysal, Hümeyra Öztürk


ÖZET

Psoriasis, epidermal proüferasyonda artışla birlikte eritemli zeminde gümüş rengi kepeklerle kaplı lejyonlarla karakıerize inflamatuar bir deri hastalığıdır. Klasik plak tip psoriasise ek olarak psori¬asisin eritrodermik psoriasis, jeneralize püstüler psoriasis ve psoriatik artirit gibi farklı formları vardır. Brornokriptin, psoriasis tedavisinde kullanılabilecek bir ajan olmasına rağmen, bizim has¬tamızın lezyonlarını alevlendirmiştir. Bu vaka, psoriasisin üç tipinin bir arada olması ve bromokriptinle lezyonlartn alevlenmesi yüzünden sunulmuştur.


Anahtar kelimeler: psoriasis, atipik formlar, bromokriptinA Psoriasis Case With Different Clinical Forms l Yıldırım et.al


ABSTRACT


A Psoriasis Case With piflerent Clinical Forms

Psoriasis, inflammatory skin disea.se with increased epidermdi proliferation is usııally character-ized by erythematous lesions with silvery scale. in addition to classical plaque psoriasis, there are differeııt forıns of psoriasis ilke erythrodermic psoriasis, generalized pustular psoriasis and psori-atic arthritis. Althoııgh bromocriptine is an agent that can be ıısed in the treatment of psoriasis, it aggravated the lesions ofour patient. This case was presented due to presence ofthree types of pso¬riasis and aggravation by bromocriptine.


Key words: psoriasis, atypical forıns, bromocriptine Psoriasisin Farklı Klinik Tiplerinin Bir

Tam Metin: PDF