SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (1995)

Bilateral Aksesuar Aksiller Meme

Ekmel Tezel, M.Kürşat Bozkurt, Koray Okur, İlker Polat, Celal Çerçi, N.Hayri Gökok

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Mart; 2(1)


Bilateral Aksesuar Aksiller Meme (Olgu Sunumu)


Ekmel Tezel, Mehmet Kürşat Bozkurt, Koray Okur, İlker Polat, Celal Çerçi, Neşet Hayri Gökok


Özet

Aksesuar meme, memenin nadir görülen konjenital bir gelişim anomalisidir. Aksilla en sık görüldüğü lokalizasyondur. Genellikle bilateral olur ve sıklıkla memebaşı ve areola bulunmaz. Bu makalede bilateral aksiller yerlerim gösteren bir olgu nedeniyle aksesuar meme konusu kısaca gözden geçirilmiştir.Anahtar Kelime: Aksesuar meme.


Abstract


Bilateral Accessory Axillary Breast

Accessory breast is a rare congenital developmental anomaly of the breast. The axillary is the most common localization. This congenital anomaly is commonly bilateral and is often unaccompanied by areola and nipple. We reported a case of accessory axillary breast and reviewed this anomaly.Key Word: Accessory breast.

Tam Metin: PDF