SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1 (2001)

Psoriasis Vulgariste Demir Metabolizmasının Araştırılması

Handan Kelekçi, Vahide Baysal, Mehmet Yıldırım

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2001 ; 8(1)


Psoriasis Vulgariste Demir Metabolizmasının Araştırılması


Handan Kelekçi, Vahide Baysal, Mehmet Yıldırım


Özet

Psoriasis vulgaris sık görülen, epidermal hücrelerde hiperproliferasyon ve artmış deskuamasyon ile karakterize, kronik, inflamatuar bir deri hastalığıdır. Psoriasis lezyonlarında epidermiste demir içeriği artmış olarak saptanmıştır. Gerek deskuamasy¬on gerekse kronik hastalık olması nedeniyle psoriasiste anemi görülebilmektedir. Bu çalışmada, hastalığın şiddeti ile serum demiri, demir bağlama kapasitesi ve ferritin düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır.Anahtar kelimeler: Psoriasis, demir metabolizması


Abstract


The ınvestigation of iran metabolism in psorlasis vulgaris

Psoriasis is a common, chronic, inflammatory skin diş e ases characterized with keratinocyte hiperproliferation and desquamation. Increased iron content of epidermis in psoriatic lesions is determined. Anemia can be seen in psoriasis because of desqua-mation and being a chronic disease. in this study, it was investigated that if there is a relationship between severity of disease and iron content, iron binding capacity, ferritin in sera of psoriasis patients.


Key words: Psoriasis, iron metabolism

Tam Metin: PDF