SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1 (2001)

SDÜ Öğrencilerinin demografik, ekonomik ve psikososyal özelliklerinin incelenmesi

Sıtkı Orak, Betül Yavuz, Esin Keşçi, Hatice Aşık

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2001 ; 8(1)
SDÜ Öğrencilerinin demografik, ekonomik ve psikososyal özelliklerinin incelenmesi


Sıtkı ORAK, Betül YAVUZ, Esin KEŞÇİ, Hatice AŞIK


Özet

Üniversite öğrencisi adolesan çağın 18-24 yaşlan olan geç döneminde bulunur. Somatik ve psikolojik etkileşim içinde olan üniversite öğrencilerinin tutum ve davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Mayıs 1998'de Süleyman Demirel Üniver¬sitesi nin Isparta kentindeki fakülte ve yüksek okullarında okuyan 11338 öğrenciden 712 (%63) sine olasılıksız örnekleme yöntemi ile anket uygulanmıştır. Ankete katılan öğrencilerin 378 (%53.1) i erkek, 334 (%46.9) ü kız idi. Öğrencilerin 667 (%93.7) si 1. - 4. sınıflarda okuyan ve 584 (% 82,0) ü 1975-1979 doğumlular oluşturmaktadır. Ankete giren 17-26 (+) yaş erkek ve kız öğrencilerin ortalama ağırlığı 70.74 kg, 54.9 kg ve ortalama boy uzunlukları 177.4 cm, 162.9 cm bulundu. Erkekler ile kızların ağırlık ve boy uzunlukları arasında istatistiksel yönden önemli bir fark vardı (ti: 15.7 t2:4.7, p

Tam Metin: PDF