SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (1995)

Prostatın Dijital Rektal Muayenesi ve Transrektal Ultrasonografinin Prostat Spesifik Antijen Düzeyleri Üzerine Olan Etkisi

Ahmet Serel, Namık Delibaş, Alim Koşar, Mehmet Akdoğan, Kağan Doğruer

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Mart; 2(1)


Prostatın Dijital Rektal Muayenesi ve Transrektal Ultrasonografinin Prostat Spesifik Antijen Düzeyleri Üzerine Olan Etkisi


Ahmet Serel Namık Delibaş Alim Koşar Mehmet Akdoğan Kağan Doğruer


Özet

Dijital rektal muayene (DRM), transrektal ultrasonografi (TRUS) ve prostat spesifik antijen (PSA) değerlendirmesi gerekli olan toplam 33 hastada dijital rektal muayenenin ve transrektal ultrasonografinin serum prostat spesifik antijen düzeyine olan etkisi araştırılarak elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak analiz edildi. Çalışma grubundaki hastalarda DRM'den ve TRUS'den l saat sonra yapılan serum PSA ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı bulunan yükselmeler tesbit edildi. Beş gün sonra tekrarlanan ölçümlerde ise değerlerin başlangıç değerlerine döndüğü izlendi. DRM, PSA ve TRUS incelemelerinin beraberce yapılmasının gerekli olduğu hastalarda PSA ölçümlerinin DRM ve TRUS'den önce yâ da DRM ve TRUS'den 5 gün sonra yapılmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldı.


Anahtar Kelimeler: prostat spesifik antijen, dijital rektal muayene, transrektal ultrasonografi.


Abstract


The Effect of Digital Rectal Examination and Transrectal Ultrasonography on Serum Prostate Spesific Antigen

The effect of digital rectal examination (DRE) and transrectal ultrasonography (TRUS) on serum prostat spesific antigen (PSA) was determined on thirty-three patients who had admitted to our Urology department. in the stüdy group ofthe patients, an hour later than DRE and TRUS the serum PSA levels were increased signifîcantly. F ive doy s later the PSA levels had returned to their initial levels. When applying the diagnostic triad of PSA, DRE and TRUS, blood samples must be taken before these manipulations ör it is safe to do so afterfive days.


Key Words: Prostat spesific antigen, digital rectal examination, transrectal ultrasonography

Tam Metin: PDF