SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 2 (2001)

Düzenli Saç Boyası Kullanıcısı olan Sağlıklı Türk Kadınlarında SCE Sıklık Analizi

Hakan Ulucan, Ruşen Dündaröz, Metin Denli, Faysal Gök, Mehtap Akın, Volkan Baltacı

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2001 ; 8(2)


Düzenli Saç Boyası Kullanıcısı olan Sağlıklı Türk Kadınlarında SCE Sıklık Analizi


Hakan ULUCAN, Ruşen DÜNDARÖZ, Metin DENLİ, Faysal GÖK, Mehtap AKIN, Volkan BALTACI


Özet

Saç boyası sık kullanılan bir kozmetik ajan olmasına rağmen, DNA üzerine tok-sik etkisi yeterince açık değildir. Kadınlarca daha sık kullanıldığından, özellikle hamile-

lik ve süt verme durumunda böyle bir toksik etki daha da önemli hale gelir. Öte yandan, saç boyalarının yapısı çeşitli ülkelerdeki kurallara göre değişiklik göstermektedir.Bu nedenle, bu olası toksik etki her ülkede araştırılmalıdır. Bu çalışmada, yaşlan 25-43 arasında değişen sağlıklı Türk kadınlarının periferik lenfositlerinde sister chromatide exchange (SCE) yöntemi kullanılarak uzun süre (en az 5 yıl) saç boyası kullanımının genotoksik etkisinin olup olmadığı araştırıldı. Kontrol grubu ile (n-24, ortalama SCE sıklığı/hücre + SD: 8.5 ± 1.59) karşılaştırıldığında ortalama SCE sıklığının saç boyası kullanan kadınlarda (n=39, ortalama SCE sıklığı/hücre ± SD: 14.26 ± 3.05) önemli derecede arttığı saptandı (P < 0.0001). Saç boyası kullanan kadınların yaşı, kullanım süresi, boyanın rengi ya da kullanım sıklığı dikkate alındığında SCE sonuçlarında önem¬li bir farklılık gözlenmedi. Sonuç olarak Türkiye'de satılmakta olan saç boyaları uzun süre kullanıldığında DNA üzerinde toksik etki oluşmakta olup bu öncül verilerin diğer toksikoloji testleriyle de doğrulanmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz.Anahtar kelimeler: DNA hasarı, genotoksisite, saç boyası, SCEAbstractSCE Frequency Analysis in the Lymphocytes of the Healthy Turkish Women who

are Regular Users of Hair Dye

Although hair dyes are widely used cosmetic agents, their toxic ejfect on DNA has not been entirely demonstrated. These are ofprimary importance in women, partic-ularly those who are pregnant ör lactating, since any potential toxic ejfect on DNA becomes more significant. On the other hand, compositions of hair dyes vary in differ-ent countries because ofdifferences in regulations. Therefore, toxicity studies should be taken under consideration for every countries. in the preseni study, the potential geno-toxic effects oflong term use of hair dyes (minimum 5 years) \vere investigated by means ofincidence of sis ter chromatid exchange (SCE) using the peripheral blood lymphocytes of healthy Turkish women at 25-43 age range. The mean freauency of SCE in women using hair dyes (n=39, mean SCEslcell ± SD: 14.26 ± 3.05) was signifıcantly higher (P < 0.000J) than that of the control group (n=24, mean SCEslcell ± SD: 8.5 ± 1.59). Regarding age, hair color, usage period and the frequency of hair dyeing there was no significant dijference in the SCE scores. in conclusion, vvhen used long period of time, hair dyes sold in Turkish markets hav e toxic effects on DNA, and we suggest that these preliminary data should also be confirmed by other toxicology detection methods.Keywords: DNA damage, genotoxicity, hair dye, SCE

Tam Metin: PDF