SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 2 (2001)

Kolorektal Karsinomlarda p53 İmmunoreaktivitesinin Klinik ve Histopatolojik Parametreler ile ilişkisi

Nermin Karahan, Özden Çandır, Recep Çetin

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2001 ; 8(2)


Kolorektal Karsinomlarda p53 İmmunoreaktivitesinin Klinik ve Histopatolojik Parametreler ile ilişkisi


Nermin Karahan, Özden Çandır, Recep Çetin


Özet

Kolorektal karsinomlar tümör süpresör genlerde mutasyonel inaktivasyonlar ve onkojenlerde mutasyonlar sonucu ortaya çıkarlar. Kolorektal karsinoma etyoloji ve patogenezinde bütün genetik değişikliklerin içinde en önemlilerinden birisi p53 gen değişikliğitâr.Çalışmamızda>32 kolorektal adenokarsinomdap53 gen mutasyonlan çalışıldı. Bunların %78 inde inanunhıstokimya ilep53 mutasyonu bulduk.p53 mutasyonu ile yaş,cinsiyet, tümör lokalizasyonu, evretdiferansiyasyontlenf nodu metastazı ve uzak organ metastazı arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı değîldiAncak tümör çapı ile p53 gen ekspresyonu arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu.Anahtar Kelimeler: p53, kolorektal karsinomaAbstractThe Relationship Between p53 Immunoreactivity and Clinical and Histopathological Parameters in Colorektal Carcinoma

Colorectal carcinoma occurs by oncogene mutations andmutational inactiva-tions of tümör supressor genesJn colorectal carcinoma etiology and pathogenes, p53 gene alteration in the most important öne of ali genetic alterationsJn our study)p53 gene mutations have been investigated in 32 colorectal adenocarcinomas. Wefoundp53 muta¬tions in 78% ofthem by immunohistochemistry.The relationship of mutation ofp53 betvveen agetsex, tümör localisitation, stage, differantion, metastasis oflymph node and metastasis ofdistinct organ are not meaningful statistically.However,diameter of tümör vvas related to p53 gene expression statistically.Key Words: p53tcolorectal carcinoma

Tam Metin: PDF