SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 3 (2001)

A Case Of Multiple Necrobiosis Lipoidica Diabeticorum: A Good Response To Acetylsalicylic Acid Treatment

Çağnur Özcanlı, Mehmet Yıldırım, Vahide Baysal, Nermin Karahan

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2001 Eylül; 8(3)


Çağnur Özcanlı Mehmet Yıldırım Vahide Baysal

Nermin Karahan

Asetil Salisilik Asit Tedavisine İyi Yanıt veren Multipl Nekrobiyozis Lipoidika Diyabetikorum Olgusu

Özet:


Nekrobiyozis lipoidika diyabetikorum (NLD) diyabetik hastaların %0,3'ünü etkileyen, nadir görülen, kronik granülomatoz bir deri hastalığıdır. Etyopatogenezinin halen tam olarak bilinmemesine rağmen mikroanjiyopatinin önemli rol oynadığı düşünülmektedir.NLD tedavisinde birçok farklı ilaç kullanılmıştır. Biz salisilik asitle başarılı bir şekilde tedavi edilen bir NLD olgusu sunuyoruz.

Anahtar kelimeler : Nekrobiyozis lipoidika diyabetikorum, asetilsalisilik asit, tedaviA Case Of Multiple Necrobiosis Lipoidica Diabeticorum: A Good Response To Acetylsalicylic Acid Treatment


Absract:

Tam Metin: PDF